تعداد مقالات: 118
77. مقایسه تاثیر تمرینات زنجیره حرکتی بسته و تسهیل عصبی عضلانی گیرنده عمقی بر حس عمقی مفصل مچ پای مردان سالمند

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-64

حسین صادقی ده چشمه؛ بهنام قاسمی؛ محمد رضا مرادی


78. تأثیر شش هفته تمرینات آبی با و بدون جلیقه وزنه بر شاخص‌های تعادل زنان میان‌سال مبتلا به اختلال در تعادل

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-66

نیلوفر رحمانی؛ امیر حسین براتی؛ فریبرز هوانلو؛ محمد کلانتریان


79. مقایسه اثر و ماندگاری تمرینات عصبی-عضلانی با و بدون ماساژ بر تعادل دختران ورزشکار مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-65

الناز ذهبی؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ شهناز بمبئی چی


80. مقایسه اثر تمرینات زنجیره حرکتی بسته و PNF بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد 60 تا 80 سال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-65

حسین صادقی ده چشمه؛ بهنام قاسمی؛ محمد رضا مرادی؛ نادر رهنما


82. اثر کشش ایستا با زمان های متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان سنگنورد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-64

سحر کمانکش؛ وحید تادیبی


83. اثر نسبت طول اندام تحتانی بر روی کینماتیک چرخه‌ی کشش- انقباض در اجرای پرش ضد‌حرکت در بین دانشجویان تربیت‌بدنی دختر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-68

فائزه پاکروان؛ محمدتقی امیری خراسانی؛ محمدرضا امیر سیف الدینی


84. مقایسه دو شیوه تمرین درمانی بر قدرت عضلانی، دامنه حرکتی مفاصل، توان هوازی و تعادل در زنان مبتلا به اسکلروز متعدد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-68

سپیده جعفری صیادی؛ رامین شعبانی؛ آناهیتا شعبانی


85. بررسی فعالیت الکتریکی برخی از عضلات اندام فوقانی در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های حرفه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-67

علی سلیمی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ احمدرضا موحدی


86. تاثیر دو شیوه کشش فانکشنال و اکسترافانکشنال مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر متغیرهای منتخب کینماتیکی و کینتیکی مفصل مچ پا حین راه رفتن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-74

فرهاد رضازاده؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی؛ امیرحسین براتی؛ فرزام فرهمند


87. بررسی تاثیر و ماندگاری تمرینات منتخب ایروبیک بر تعادل پویای زنان سالمند سالم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-72

محمد رحیمی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده؛ هاشم پیری


88. بررسی تقارن در پارامترهای توزیع فشار کف‌پایی کاراته‌کاران نخبه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-74

احسان طسوجیان؛ رغد معمار


90. بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-74

انسیه سادات مهاجران؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ محمد رضا محمدی


91. بررسی و مقایسه زوایای لوردوز،کایفوز و سر به جلو تنیس بازان روی میز با نرم جامعه غیر ورزشکار ایرانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-76

حمید غفوری آبادی؛ یوسف مقدس تبریزی؛ هومن مینونژاد؛ محمد هانی منصوری


93. بررسی تاثیر تمرینات حس عمقی بر حس تشخیص وضعیت مفصل در زانوی ورزشکاران مبتلا به زانوی پرانتزی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-73

شهناز شهرجردی؛ مسعود گلپایگانی؛ یوسف قدیری


96. بررسی 8 هفته تمرینات پیلاتس برتعادل ایستا و پویا در ورزشکاران باسابقه کمر درد مکانیکی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-83

سیروس علی زاده؛ خدیجه ایران دوست؛ مرتضی طاهری


97. بررسی تأثیر یک دوره تمرین تراباند بر تغییرات حس‌عمقی مفصل زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-84

ادریس باوردی مقدم؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ علی اکبرنژاد


98. مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-84

آناهیتا یونسی رمدانی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینو نژاد؛ سیدعلی امامی هاشمی


100. تأثیرتمرینات عصبی عضلانی بر قدرت عضلات هیپ، ناحیه مرکزی و مکانیک‌های پرش ـ فرود در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-89

کاظم نوروزی؛ رضا مهدوی نژاد؛ محمدرضا محمدی؛ امیرشهریار آریامنش