کلیدواژه‌ها = تمرینات ثبات مرکزی
تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بربهبود تعادل و افسردگی مبتلایان به آتاکسی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 1-8

10.22084/rsr.2018.14959.1354

مسعود گلپایگانی؛ سیدعبدالله یعقوبی؛ عیسی الوانی


تعیین اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و سرعت راه رفتن دانش آموزان نابینا

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 21-30

10.22084/rsr.2016.1590

سمانه صادقی؛ رضا مهدوی نژاد؛ عاطفه کمالی