کلیدواژه‌ها = تمرینات ثبات مرکزی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-18

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ بهنام قاسمی؛ محمدرضا مرادی


3. تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بربهبود تعادل و افسردگی مبتلایان به آتاکسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

مسعود گلپایگانی؛ سیدعبدالله یعقوبی؛ عیسی الوانی


4. تعیین اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و سرعت راه رفتن دانش آموزان نابینا

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-30

سمانه صادقی؛ رضا مهدوی نژاد؛ عاطفه کمالی