کلیدواژه‌ها = دیابت نوع II
تعداد مقالات: 1
1. اثر توانبخشی تمرینات مقاومتی زیربیشینه بر پروفایل کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی مزمن نوع ΙΙ

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-47

فرزاد ناظم؛ عطیه ناظم؛ رضا قهرمانی