کلیدواژه‌ها = تست ماتیاس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط نمره ی کمّی تست ماتیاس با درجه انحناهای سیــنه‌ای و کمری در دانش آموزان 8 تا 13 سال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-55

هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ هادی صمدی؛ زهرا محمودی؛ سهیل شیخ حسنی