کلیدواژه‌ها = الکترومایوگرافی
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر خستگی ناشی از پروتکل CST90 بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی عضله ی سرینی میانی فوتبالیست ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-20

علی باقر نظریان؛ امیر لطافتکار؛ امیرحسین براتی؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


3. بررسی فعالیت الکتریکی برخی از عضلات اندام فوقانی در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های حرفه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-67

علی سلیمی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ احمدرضا موحدی