کلیدواژه‌ها = بیومکانیک
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط دامنه حرکتی، سرعت زاویه ای، نیروی برشی و نیروی عکس العمل اندام تحتانی در ضربه سرویس پرشی در والیبالیست های مرد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-29

پرستو شمسه کهن؛ حیدر صادقی؛ فاطمه نواب مطلق؛ حسین ابراهیم


2. بررسی فعالیت الکتریکی برخی از عضلات اندام فوقانی در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های حرفه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-67

علی سلیمی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ احمدرضا موحدی