کلیدواژه‌ها = انعطاف پذیری
تعداد مقالات: 1
1. اثر کشش ایستا با زمان های متفاوت بر قدرت و دامنه حرکتی مچ دست در زنان سنگنورد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-64

سحر کمانکش؛ وحید تادیبی