نویسنده = حیدر صادقی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه نیروهای عکس العمل زمین، تغییرات مرکز جرم به فشار، زمان رسیدن به پایداری و نیروی برشی در حرکت فرود جفت پای اسکی بازان نخبه زن و مرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398

گلنوش اخوان عابدی؛ حیدر صادقی


2. الگوی بهینه‌ی حرکت برخاستن از وضعیت اسکوات با استفاده از توابع هزینه‌ی مختلف

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-57

مصطفی حاج لطفعلیان؛ حیدر صادقی


3. تحلیل رفتار فنرمانند بدن حین اجرای آزمون‌های هاپینگ یک و دوطرفه با استراتژی‌های حرکتی مختلف

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-29

مجتبی عشرستاقی؛ حیدر صادقی؛ الهام شیرزاد