نویسنده = وحید ذوالاکتاف
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر اصول NASM بر آزمون های عملکردی مفصل شانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علی شریفی؛ وحید ذوالاکتاف


2. تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-42

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف


3. تأثیر برنامه تمرینی بر درد و عملکرد شانه کاربران ویلچر

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-9

بهاره منصوری بروجنی؛ وحید ذوالاکتاف


4. تأثیر یک دوره برنامه ی تمرینی منتخب بر گشتاور زانو، عملکرد اجرا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-19

غلامعلی قاسمی؛ ناصر رحیمی؛ وحید ذوالاکتاف؛ سمانه داوودی