نویسنده = هومن مینونژاد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و مقایسه زوایای لوردوز،کایفوز و سر به جلو تنیس بازان روی میز با نرم جامعه غیر ورزشکار ایرانی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-76

حمید غفوری آبادی؛ یوسف مقدس تبریزی؛ هومن مینونژاد؛ محمد هانی منصوری


2. مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-40

رضا رجبی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ هومن مینونژاد؛ محسن نادری بنی؛ احسان آبشناس


3. مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-84

آناهیتا یونسی رمدانی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینو نژاد؛ سیدعلی امامی هاشمی


5. تأثیر شش هفته تمرین با دستگاه آیروتریم بر تعادل و دقت اجرا در تیراندازان دختر مبتدی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-29

فواد صیدی؛ لیلا ذوالفقاری؛ هومن مینونژاد


6. مقایسه اثر برنامه 11+ تعدیل شده با 11+ فیفا بر پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-9

هومن مینونژاد؛ فاطمه خیرالدین؛ محمد حسین علیزاده؛ مریم پناهی بخش؛ مصطفی زارعی