نویسنده = شهزاد طهماسبی بروجنی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی، ساخت و تعیین روایی و پایایی دستگاه تعادل ستاره ای

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-94

10.22084/rsr.2017.12610.1295

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ریحانه عزتی