نویسنده = محمد تقی امیری خراسانی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر آنی دو نوع کشش دینامیک سریع و آهسته بعد از اعمال خستگی عملکردی بر فلکشن زانو در بازیکنان والیبال مرد حرفه‌ای

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-52

مهدی صفرزاده؛ عبدالحمید دانشجو؛ محمد تقی امیری خراسانی