نویسنده = شهرزاد زندی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی شایع در مردان نخبه کاراته‌کار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-123

بشیر حسین زاده؛ شهرزاد زندی؛ کیوان بابان


2. روایی و پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر یک روش ارزیابی کمی غیرتهاجمی پوسچر سر به جلو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-56

شهرزاد زندی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده