نویسنده = محمدتقی کریمی
تعداد مقالات: 2
1. اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-40

مهناز مروی اصفهانی؛ مهرداد عنبریان؛ محمد تقی کریمی؛ سید محمد مرندی؛ مسعود اعتمادی فر


2. بررسی تأثیر دو نوع راکر کفش بر عملکرد بیماران دیابتی در ایستادن و راه رفتن با تأکید بر پارامترهای زمانی - مکانی راه رفتن و سینماتیک.

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 30-44

زینب رضائیان؛ محمدتقی کریمی؛ آرزو اشراقی؛ نیلوفر فرشته نژاد