نویسنده = مسعود گلپایگانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تمرینات حس عمقی بر حس تشخیص وضعیت مفصل در زانوی ورزشکاران مبتلا به زانوی پرانتزی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-73

شهناز شهرجردی؛ مسعود گلپایگانی؛ یوسف قدیری